بستن
جستجو
فیلتر ها

Frese PV-SIGMA Compact

سیستم Frese PV-SIGMA Compact مجموعه‌ای از شیرهای دینامیک است که به منظور تنظیم جریان و اختلاف فشار طراحی شده است. سیستم Frese PV-SIGMA Compact را می توان در هردو سیستم‌های سرمایش/گرمایش خانگی/تجاری نصب کرد. Frese PV-SIGMA Compact از ترکیب شیر بالانس دینامیکی Frese SIGAM Compact در مسیر رفت، و شیر کنترل اختلاف فشار Frese PV Compact در مسیر برگشت ایجاد شده است. سیستم Frese PV-SIGMA Compact از کنترل 100 درصدی بر روی جریان و اختلاف فشار تحت هر شرایطی و صرف نظر از هرگونه تغییر در سیستم اطمینان حاصل می‌کند و همچنین امکان یک راه‌اندازی ساده و بدون مشکل را نیز برای کل سیستم فراهم می‌آورد. سیستم Frese PV-SIGMA Compact با محدود کردن جریان و فشار در سیستم عمل می‌کند که هرگونه نویز مرتبط با اختلاف فشار بالا را حذف می‌کند.
تولید کننده: Frese

Frese PV-SIGMA Compact
تنظیم فشار دینامیک و جریان

سیستم Frese PV-SIGMA Compact مجموعه‌ای از شیرهای دینامیک است که به منظور تنظیم جریان و اختلاف فشار طراحی شده است.
سیستم Frese PV-SIGMA Compact را می
توان در هردو سیستم‌های سرمایش/گرمایش خانگی/تجاری نصب کرد.
Frese PV-SIGMA Compact از ترکیب شیر بالانس دینامیکی Frese SIGAM Compact در مسیر رفت، و شیر کنترل اختلاف فشار Frese PV Compact در مسیر برگشت ایجاد شده است.
سیستم Frese PV-SIGMA Compact از کنترل 100 درصدی بر روی جریان و اختلاف فشار تحت هر شرایطی و صرف نظر از هرگونه تغییر در سیستم اطمینان حاصل می‌کند و همچنین امکان یک راه‌اندازی ساده و بدون مشکل را نیز برای کل سیستم فراهم می‌آورد.
سیستم Frese PV-SIGMA Compact با محدود کردن جریان و فشار در سیستم عمل می‌کند که هرگونه نویز مرتبط با اختلاف فشار بالا را حذف می‌کند.

مزایا

• پیش‌تنظیم جریان و اختلاف فشار ساده است
• تنظیم جریان و اختلاف فشار به صورت مستقل از یکدیگر انجام می‌شود
• بخش پیش تنظیم نصب شده روی شیر کنترل اختلاف فشار به هیچ وجه امکان تغییر خودبخودی و ناخواسته ندارد
• چنانچه طراحی سیستم تغییر کند، هیچگونه راه‌اندازی مجددی نیاز نمی‌باشد
• سطح بالای آسایش و صرفه‌جویی در مصرف انرژی که برای مصرف کننده‌ی نهایی به ارمغان می‌آورد
• PV Compact نویز ایجاد شده به علت اختلاف فشار بالا را حذف می‌کند، و SIGMA Compact جریان درون سیستم را محدود کرده و از هرگونه طغیان جریان جلوگیری می‌کند.

ویژگی‌ها
• محدوده اندازه: DN15 تا DN50
• حداکثر جریان:10.3 m3/h
• حداکثراختلاف فشار:400 kPa
• محدوده‌های قابل تنظیم:5-30 kPa, 20-60 kPa, 20-80 kPa
• در حالت استاندارد دارای تنظیم اختلاف فشار، تنظیم جریان، تخلیه، و پلاگ‌های فشار/دما
• SIGMA Compact دارای قابلیت ایزوله کردن مدار را دارا است
• طراحی فشرده و کوچک به منظور نصب آسان

دانلود کاتالوگ 

جهت دانلود کاتالوگ این محصول اینجا کلیک کنید

Frese PV-SIGMA Compact
تنظیم فشار دینامیک و جریان

سیستم Frese PV-SIGMA Compact مجموعه‌ای از شیرهای دینامیک است که به منظور تنظیم جریان و اختلاف فشار طراحی شده است.
سیستم Frese PV-SIGMA Compact را می
توان در هردو سیستم‌های سرمایش/گرمایش خانگی/تجاری نصب کرد.
Frese PV-SIGMA Compact از ترکیب شیر بالانس دینامیکی Frese SIGAM Compact در مسیر رفت، و شیر کنترل اختلاف فشار Frese PV Compact در مسیر برگشت ایجاد شده است.
سیستم Frese PV-SIGMA Compact از کنترل 100 درصدی بر روی جریان و اختلاف فشار تحت هر شرایطی و صرف نظر از هرگونه تغییر در سیستم اطمینان حاصل می‌کند و همچنین امکان یک راه‌اندازی ساده و بدون مشکل را نیز برای کل سیستم فراهم می‌آورد.
سیستم Frese PV-SIGMA Compact با محدود کردن جریان و فشار در سیستم عمل می‌کند که هرگونه نویز مرتبط با اختلاف فشار بالا را حذف می‌کند.

مزایا

• پیش‌تنظیم جریان و اختلاف فشار ساده است
• تنظیم جریان و اختلاف فشار به صورت مستقل از یکدیگر انجام می‌شود
• بخش پیش تنظیم نصب شده روی شیر کنترل اختلاف فشار به هیچ وجه امکان تغییر خودبخودی و ناخواسته ندارد
• چنانچه طراحی سیستم تغییر کند، هیچگونه راه‌اندازی مجددی نیاز نمی‌باشد
• سطح بالای آسایش و صرفه‌جویی در مصرف انرژی که برای مصرف کننده‌ی نهایی به ارمغان می‌آورد
• PV Compact نویز ایجاد شده به علت اختلاف فشار بالا را حذف می‌کند، و SIGMA Compact جریان درون سیستم را محدود کرده و از هرگونه طغیان جریان جلوگیری می‌کند.

ویژگی‌ها
• محدوده اندازه: DN15 تا DN50
• حداکثر جریان:10.3 m3/h
• حداکثراختلاف فشار:400 kPa
• محدوده‌های قابل تنظیم:5-30 kPa, 20-60 kPa, 20-80 kPa
• در حالت استاندارد دارای تنظیم اختلاف فشار، تنظیم جریان، تخلیه، و پلاگ‌های فشار/دما
• SIGMA Compact دارای قابلیت ایزوله کردن مدار را دارا است
• طراحی فشرده و کوچک به منظور نصب آسان

دانلود کاتالوگ 

جهت دانلود کاتالوگ این محصول اینجا کلیک کنید