بستن
جستجو
فیلتر ها

سوئیچ جریان سیال Y106

سوییچ جریان Y106 به منظور کنترل و مانیتور جریان در لوله ها به سایز ۱ تا ۸ اینچ در سیستم تهویه ی مطبوع استفاده می شود. این محصول دارای 4 پالت به منظور انجام عملیات کالیبراسیون می باشد. این فلوسوئیچ بر روی اتصال تی شکل قابل نصب است. سوییچ جریان Y106 مجهز به سوئیچ SPDT با ظرفیت 15 آمپر و 230 Vac است. هم چنین این دستگاه دارای درجه حفاظت IP65 می باشد. به منظور انجام کالیبراسیون مناسب و نصب صحیح نیاز به مشاوره از کارشناسان فنی شرکت می باشد.
تولید کننده: Controlli

سوییچ جریان Y106 به منظور کنترل و مانیتور جریان در لوله ها به سایز ۱تا ۸اینچ در سیستم تهویه ی مطبوع استفاده می شود. این محصول دارای 4 پالت به منظور انجام عملیات کالیبراسیون می باشد. این فلوسوئیچ بر روی اتصال تی شکل قابل نصب است. سوییچ جریان Y106 مجهز به سوئیچ  SPDT با ظرفیت 15 آمپر و 230 Vac است. هم چنین این دستگاه دارای درجه حفاظت IP65 می باشد. به منظور انجام کالیبراسیون مناسب و نصب صحیح  نیاز به مشاوره از کارشناسان فنی شرکت می باشد.

سوییچ جریان Y106 به منظور کنترل و مانیتور جریان در لوله ها به سایز ۱تا ۸اینچ در سیستم تهویه ی مطبوع استفاده می شود. این محصول دارای 4 پالت به منظور انجام عملیات کالیبراسیون می باشد. این فلوسوئیچ بر روی اتصال تی شکل قابل نصب است. سوییچ جریان Y106 مجهز به سوئیچ  SPDT با ظرفیت 15 آمپر و 230 Vac است. هم چنین این دستگاه دارای درجه حفاظت IP65 می باشد. به منظور انجام کالیبراسیون مناسب و نصب صحیح  نیاز به مشاوره از کارشناسان فنی شرکت می باشد.