بستن
جستجو
فیلتر ها

محرک MCA230

اکچویترهای MCA در سیستم تهویه ی مطبوع ساختمان و گرمایش از کف، کاربرد گسترده ای دارا می باشند. نحوه ی عملکرد این سری محرک به صورت On-Offمی باشد. (دارای ۲ سیم). این محرک قابل نصب بر روی اغلب شیرهای موجود در بازار ( با استروک حداکثر تا ۴ میلی متر) می باشد.
تولید کننده: Controlli

اکچویترهای  MCA در سیستم تهویه ی مطبوع ساختمان و گرمایش از کف، کاربرد گسترده ای دارا می باشند. نحوه ی عملکرد این سری محرک به صورت  On-Offمی باشد. (دارای ۲ سیم).

این محرک قابل نصب بر روی اغلب شیرهای موجود در بازار ( با استروک حداکثر تا ۴ میلی متر) می باشد.

اکچویترهای  MCA در سیستم تهویه ی مطبوع ساختمان و گرمایش از کف، کاربرد گسترده ای دارا می باشند. نحوه ی عملکرد این سری محرک به صورت  On-Offمی باشد. (دارای ۲ سیم).

این محرک قابل نصب بر روی اغلب شیرهای موجود در بازار ( با استروک حداکثر تا ۴ میلی متر) می باشد.