بستن
جستجو
فیلتر ها

محرک MVE

اکچویترهای مدل MVE عملگرهای بسیار انطباق پذیر برای کنترل شیرهای 2 و 3 راهه می باشد، که موارد استفاده گسترده ای در تهویه ی مطبوع ساختمان، هواسازها، فن کویل ها و سیستم های کنترلی صنعتی دارد. این سری از اکچویترها بسیار مناسب برای شرایط سخت آب و هوایی هستند. ( درجه حفاظت IP65 ). این مدل محرک قابلیت کنترل به صورت تدریجی و یا با سیگنال زمانی را دارا می باشد. هم چنین نصب این محرک بسیار ساده است. می توان اکچویتر فوق را به صورت مستقیم بر روی شیرهای فلنجی محصول شرکت کنترلی نصب نمود. ( هم چنین برای شیرهای رزوه ای شرکت کنترلی و یا شرکت های دیگر بسته ی مخصوص اتصال تعبیه شده است). لازم به ذکر است این محرک رزولوشن بسیار بالا ( 500 گام در طول کامل استروک ) برای کنترل دقیق دمای سیال را دارا می باشد. از ویژگی های دیگر این مدل اکچویتر، می توان به توانایی تنظیم خودکار در طول های مختلف استروک، بدون نیاز به مداخله ی اپراتور اشاره کرد. ( این مهم قابل انتخاب در DIP سوییچ می باشد.) محرک فوق مجهز به سیستم تشخیص خطا است که مطلب فوق بوسیله ی دوLED سبز و قرمز رنگ بر روی برد کنترل اکچویتر قابل مشاهده می باشد.
تولید کننده: Controlli

اکچویترهای مدل MVE عملگرهای بسیار انطباق پذیر برای کنترل شیرهای 2 و 3 راهه می باشد، که موارد استفاده گسترده ای در تهویه ی مطبوع ساختمان، هواسازها، فن کویل ها و سیستم های کنترلی صنعتی دارد. این سری از اکچویترها بسیار مناسب برای شرایط سخت آب و هوایی  هستند. ( درجه حفاظت IP65 ).این مدل محرک قابلیت کنترل به صورت تدریجی و یا با سیگنال زمانی را دارا می باشد. هم چنین نصب این محرک بسیار ساده است. می توان اکچویتر فوق را به صورت مستقیم بر روی شیرهای فلنجی محصول شرکت کنترلی نصب نمود. ( هم چنین برای شیرهای رزوه ای شرکت کنترلی و یا شرکت های دیگر بسته ی مخصوص اتصال تعبیه شده است).لازم به ذکر است این محرک رزولوشن  بسیار بالا ( 500 گام در طول کامل استروک ) برای کنترل دقیق دمای سیالرا دارا می باشد. از ویژگی های دیگر این مدل اکچویتر، می توان به توانایی تنظیم خودکار در طول های مختلف استروک، بدون نیاز به مداخله ی اپراتور اشاره کرد. ( این مهم قابل انتخاب در DIP سوییچ می باشد.) محرک فوق مجهز به سیستم تشخیص خطا است که مطلب فوق بوسیله ی دوLED  سبز و قرمز رنگ بر روی برد کنترل اکچویتر قابلمشاهدهمی باشد.

اکچویترهای مدل MVE عملگرهای بسیار انطباق پذیر برای کنترل شیرهای 2 و 3 راهه می باشد، که موارد استفاده گسترده ای در تهویه ی مطبوع ساختمان، هواسازها، فن کویل ها و سیستم های کنترلی صنعتی دارد. این سری از اکچویترها بسیار مناسب برای شرایط سخت آب و هوایی  هستند. ( درجه حفاظت IP65 ).این مدل محرک قابلیت کنترل به صورت تدریجی و یا با سیگنال زمانی را دارا می باشد. هم چنین نصب این محرک بسیار ساده است. می توان اکچویتر فوق را به صورت مستقیم بر روی شیرهای فلنجی محصول شرکت کنترلی نصب نمود. ( هم چنین برای شیرهای رزوه ای شرکت کنترلی و یا شرکت های دیگر بسته ی مخصوص اتصال تعبیه شده است).لازم به ذکر است این محرک رزولوشن  بسیار بالا ( 500 گام در طول کامل استروک ) برای کنترل دقیق دمای سیالرا دارا می باشد. از ویژگی های دیگر این مدل اکچویتر، می توان به توانایی تنظیم خودکار در طول های مختلف استروک، بدون نیاز به مداخله ی اپراتور اشاره کرد. ( این مهم قابل انتخاب در DIP سوییچ می باشد.) محرک فوق مجهز به سیستم تشخیص خطا است که مطلب فوق بوسیله ی دوLED  سبز و قرمز رنگ بر روی برد کنترل اکچویتر قابلمشاهدهمی باشد.