بستن
جستجو
فیلتر ها

کاربردها


هواساز

کنترل مستقیم با PICV


هواساز

کنترل با PICV در مسیر اختلاط


واحد فن کویل

کنترل با PICV


مخزن آب داغ

کنترل با PICV


سیستم رادیاتور

کنترل اختلاف فشار


سیستم رادیاتور

کنترل اختلاف فشار و بالانس دینامیک


سیستم رادیاتور 

بالانس دینامیک


چیلر دور ثابت 

کنترل با PICV


پمپ حرارتی

کنترل با PICV


بویلر

کنترل با PICV


چیلر دور متغیر

کنترل با PICV


گرمایش از کف

کنترل با PICV


واحد ترمینال مستقل

ترموستات خودکار با کنترلPICV


واحد ترمینال مستقل

با کنترل PICV